Menü
Sepetim
100 TL ve ÜZERİ KARGO BEDAVA!

Mesafeli Satış Sözleşmesi

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili Yönetmelik gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için işbu sözleşmeyi yapma zorunluluğu doğmuştur. Sözleşme detayları aşağıdaki gibidir.

Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı

Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

Faks :

E-mail :

1.2. Tüketici

Adı/Soyadı/

Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

T.C Kimlik No :

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, Tüketici’nin Satıcı’ya ait www.harcasana.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili Yönetmelik gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 3 – Sözleşme Konusu Ürün

3.1 – Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir. (adet x birim fiyat olarak)

  Tarih :

3.2 – Ödeme Şekli

Ödemeler Kredi Kartı ve Banka Havalesi ile Ödeme  şeklinde yapılacaktır.

Ödeme şekli:

Teslimat adresi:

3.3 – Alışverişlerdeki vadeli satışlar sadece bankalara ait kredi kartlarıyla yapılabilmektedir. Bu sebeple, Tüketici, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Tüketici arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 –Teslimat Şekli ve Adresi

Teslimat Adresi : 

Teslim Edilecek Kişi : 

Fatura Adresi : 

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Tüketici’nin yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında Tüketici’nin adresinde bulunmaması durumunda Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Tüketici’nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Tüketici’ye aittir.

Kargo ücreti ürün bedeline dahil değildir. Kargo Ücreti: 7 TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir.

 Madde 4 – Genel Hükümler

4.1 – Tüketici, www.harcasana.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşmeye konu olan her bir ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile, Tüketici’nin yerleşim yerinin uzaklığı da göz önünde bulundurularak, internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Tüketici veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, Tüketici’den başka kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek olan kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.4 – Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Satıcı’ya ulaştırılmış olması ve ürün bedelinin Tüketici’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı, ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş olarak kabul edilir.

4.6 – Ürünün Tüketici’ye tesliminden sonra, Tüketici’ye ait kredi kartının, yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, ürünün 3 gün içinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur. Buna ilişkin masraflar Tüketici’ye aittir.

Madde 5 – Cayma Hakkı

5.1 – Tüketici, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkını kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün cayma hakkı kullanılamayacak ürünlerden olmaması şartı aranmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. Kişiye veya Tüketici’ye teslim edilen ürünün Satıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli Tüketici’ye iade edilir.

5.2 – Cayma hakkının kullanıldığı ürünlerde Tüketici’nin kusurundan kaynaklanan sebeplerle değer azalması veya iadeyi imkansız kılan bir hal meydana gelirse Tüketici malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin eder.

5.3 – Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler

Aşağıda sayılan niteliklerdeki ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz:

- Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler,

- Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri,

- Gazete, dergi gibi süreli yayımlar,

- Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallar,

- Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,

Madde 6 – Mücbir Sebep

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

Madde 7 – Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici’nin veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici sıfatına haiz olmayan TÜKETİCİ’ler bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici ve Satıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.